Добер: Умови використання

1 лютого 2023 р

1. Предмет цієї Угоди

 1. «Dober Messenger» — сервіс для обміну зашифрованими миттєвими повідомленнями з користувачами програми Dober.
 2. Добер (Провайдер) надає цю послугу клієнтам безкоштовно.

2. Сфера застосування

 1. Ці Умови використання регулюють договірні відносини між Dober як Постачальником послуги «Dober Messenger» (Сервіс) і користувачем Сервісу (Клієнт).
 2. Ці Умови надання послуг поширюються на всі права та обов’язки сторін договору в рамках використання Сервісу.
 3. Різні угоди щодо окремих положень є недійсними, якщо вони не погоджені в письмовій формі.

3. Послуги Провайдера

 1. Постачальник надає Послугу Замовнику відповідно до поточного рівня техніки.
 2. Повідомлення, надіслані Постачальнику для відправлення, шифруються Постачальником і пересилаються призначеним одержувачам(ам). Управління закритим ключем для індивідуального клієнта Dober-ID покладається на Постачальника.
 3. Вміст, який Клієнт надає призначеним одержувачам, а також, за бажанням Клієнта, історії чатів зберігаються на сервері Постачальника та шифруються окремо для кожного Клієнта.
 4. Постачальник докладає зусиль , щоб без затримки доставити всі повідомлення, передані для відправлення.
 5. Доставка миттєвих повідомлень на мобільні пристрої через Інтернет може бути затримана або унеможливлена через обставини, які не залежать від Постачальника. Це включає (але не обмежується): відсутність прийому, відсутність з’єднання з Інтернетом або сервером Dober, перешкоди Інтернету будь-якого роду, апаратні або програмні збої прийому та мережевих пристроїв.
 6. Постачальник чітко відмовляється від будь-якої відповідальності у разі обмеженої можливості використання Сервісу, зокрема з причин, зазначених у § 3,5.

4. Використання Предмета цієї Угоди

 1. Замовник може використовувати предмет договору виключно за цільовим призначенням та відповідно до чинного законодавства.
 2. Передача інформаційних бюлетенів і повідомлень для маркетингових і рекламних цілей заборонена, якщо одержувач прямо не попросив отримувати такі повідомлення, і це волевиявлення згодом підтверджено (подвійна згода). Замовник повинен надати Постачальнику відповідні докази протягом п'яти днів після запиту такої інформації.
 3. Використання в цілях, які можуть порушити моральне сприйняття одержувача (одержувачів), однозначно виключено.
 4. Замовник відшкодовує Постачальнику будь-які претензії третіх осіб, висунуті проти Постачальника через винне порушення прав третіх осіб Замовником або через винну поведінку Замовника, що порушує закон чи договір.

5. Акаунт

 1. Облікові дані облікового запису Клієнта складаються з імені користувача та пароля, обраного Клієнтом.
 2. Клієнт повинен поводитися з обліковими даними з необхідною дбайливістю. Клієнт несе повну відповідальність за прямі чи непрямі збитки, спричинені неправомірним використанням облікового запису третіми особами та/або недбалим поводженням з обліковими даними.
 3. Постачальник залишає за собою право тимчасово або назавжди заблокувати обліковий запис, якщо неналежне використання згідно з § 4 та/або використання облікового запису порушує чинне законодавство та/або є обґрунтована підозра щодо неправомірного використання третіми особами.

6. Конфіденційність даних

 1. Постачальник обробляє персональні дані в рамках правових норм і положень Сервісу щодо захисту даних.
 2. Клієнт зобов'язується дотримуватися правових положень щодо обробки персональних даних.
 3. Зокрема, Клієнт зобов'язується належним чином інформувати зацікавлених користувачів про обробку їхніх даних.

7. Прикінцеві речення

 1. Постачальник може змінити ці Умови надання послуг, якщо це необхідно. Про будь-які зміни Клієнт буде проінформований на головній сторінці «Dober Messenger». Якщо Клієнт не повідомить про розірвання, змінені Умови надання послуг вважаються прийнятими через 30 днів.
 2. Якщо одне або кілька положень цих Умов надання послуг є недійсними, це не призведе до недійсності всього контракту. Нечинне положення замінюється відповідним нормативним положенням.

Місцем юрисдикції є компетентний суд за зареєстрованим офісом Постачальника.